• Saturday 1/21
  8:00 AM
  Gordon vs Suse
  Harris CC Ct #2  
 • Saturday 1/21
  8:00 AM
  Fisher vs Phillips
  Harris CC Ct #3  
 • Saturday 1/21
  9:00 AM
  Vochatzer vs Moores
  Harris CC Ct #2  
 • Saturday 1/21
  9:00 AM
  Schooley vs Thomlinson
  Harris CC Ct #3  
 • Saturday 1/21
  10:00 AM
  Crowther vs Marker
  Harris CC Ct #2  
 • Saturday 1/21
  10:00 AM
  Burris vs Phillips
  Harris CC Ct #3  
 • Saturday 1/21
  11:00 AM
  Hinton vs Ebert
  Harris CC Ct #2  
 • Saturday 1/21
  11:00 AM
  Jones vs Farrington
  Harris CC Ct #3  
 • Saturday 1/21
  12:00 PM
  Watson vs Daniels
  Harris CC Ct #2  
 • Saturday 1/21
  12:00 PM
  Moss vs Wilt
  Harris CC Ct #3  
 • Saturday 1/21
  1:00 PM
  Zimmermann vs Halferty
  Harris CC Ct #2  
 • Saturday 1/21
  1:00 PM
  Gulick vs Johnson
  Harris CC Ct #3  
 • Saturday 1/21
  2:00 PM
  Gerding vs Martin
  Harris CC Ct #2  
 • Saturday 1/21
  2:00 PM
  Pollard vs Bowie
  Harris CC Ct #3  
 • Saturday 1/21
  3:00 PM
  Daniels vs Suse
  Harris CC Ct #2  
 • Saturday 1/21
  3:00 PM
  Ware vs Frick
  Harris CC Ct #3  
 • Tuesday 1/24
  7:30 PM
  We Do What We Want vs HazBeens
  HPCC VB 2  
 • Tuesday 1/24
  7:30 PM
  Grown Up vs Dat Ace Doe
  HPCC VB 4  
 • Tuesday 1/24
  7:30 PM
  Spike Magic vs Martin Luther Church
  HPCC VB 6  
 • Tuesday 1/24
  8:15 PM
  Bohica vs Bob
  HPCC VB 2  
 • Tuesday 1/24
  8:15 PM
  Grumpy's vs We're Not Big, We're Husky
  HPCC VB 4  
 • Tuesday 1/24
  8:15 PM
  Special K's vs Volleybrawlers
  HPCC VB 6  
 • Tuesday 1/24
  9:00 PM
  Wild Sets vs Grumpy's
  HPCC VB 2  
 • Tuesday 1/24
  9:00 PM
  Notorious D.I.G. vs Young and Old
  HPCC VB 4  
 • Tuesday 1/24
  9:00 PM
  D.I.G.A.M. vs Hit Squad
  HPCC VB 6  
 • Tuesday 1/24
  9:45 PM
  Spank It vs Hit For Brains
  HPCC VB 2